Bordrolama

Bordrolama

Pozitif Güç müşterilerine bordro yönetimi konusunda destek vermektedir. Müşterilerimiz, bordro hazırlanması konusundaki tüm süreçleri, Pozitif Güç’ ün bilgi ve deneyimine bırakarak, kendi işlerine odaklanma fırsatı bulabileceklerdir. Bordro hazırlamak; yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra mevzuat takibi ve parametre güncellemeleri nedeniyle ister insan kaynakları, ister muhasebe servisleri olsun, ilgili birime iş yükü getiren, ancak şirkete katma değer yaratmayan bir uygulamadır. Aynı zamanda müşterilerimiz, firma içerisinde gizlilik ilkesine bağlı kalarak bordro ve özlük hesaplamalarında profesyonel hizmet almaktadırlar.


SGK Danışmanlığı

Sgk Danışmanlığı

Kurumsal SGK Danışmanlığı

Şirketlerin tüm SGK işlemlerinde danışmanlık hizmetleri;

• SGK, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri, İş Kur Denetimlerinde ön hazırlık ve rapor aşamasına kadar geçen sürede danışmanlık hizmeti,
• Ayrılan personellerle oluşabilecek davalık konular hakkında savunma hazırlanması yönünde danışmanlık hizmetleri.

İş Hukuku Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bunlara istinaden yayınlanmış tebliğler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri;


İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Amacımız, insan kaynakları alanında dürüstlük ve doğruluk ilkelerini ve insani değerlerin korunmasını en temel önceliğimiz sayarak müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını ve özelliklerini gözeterek, nesnellik ve bilimsellik ölçütlerinden şaşmayan, geçerli, güvenilir ve standardize edilmiş araçlar ile yetkin ve donanımlı danışmanlık hizmetleri sunmaktır.


İstihdam Teşviki Danışmanlığı

İstihdam Teşviki Danışmanlığı

İstihdam teşviklerinden eksiksiz faydalanmanız amaçlanmaktadır. Tüm teşvikler arasında maksimum faydayı sağlayacak şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Bir personel birden fazla teşvik için uygunsa, bu doğrultuda faydalandırma yapılmaktadır.
Tamamen güvenlidir. Herhangi bir ceza ile karşılaşma riskiniz sıfırdır. Diğer danışmanlık firmalarından farklı olarak, veri güvenliğiniz sağlanır. Sistemimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uygunluk taşımaktadır.
Sabit bir ücreti yoktur. Size sağladığımız fayda üzerinden bir danışmanlık yüzdesi ile çalışılmaktadır. Sizin teşvik kazancınız olmadığı zaman, biz de kazanmayarak tam bir çözüm ortaklığı sunulmaktadır.


SGK Uygunluk Denetimi

Sgk Uygunluk Denetimi

Müşterilerimizin İnsan Kaynakları ve/veya Personel departmanlarının, yasalara uygunluk açısından yaptıkları işlemlerin kontrolleri amaçlamakta ve varsa eksikliklerin raporlanarak tamamlanması sağlanmaktadır. Konusunda uzman olan kadrolarla;  “4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılmış mevzuatın”  uygulanmasına yönelik SGK Uygunluk Denetimi hizmeti vermektir. Bu denetim çerçevesinde şirketlerin iş akış şemaları incelenerek personellerin işe giriş işlemlerinden muhasebe kayıtlarına kadar ki süreç denetlenmektedir.


Sirküler Hizmeti

Sirküler Hizmeti

İlgili yasalardaki değişikliklerin yorumlanarak, anlaşılabilir sade bir dil formatında, müşterilerimize sunulmasıdır.

 

 


Taşeron Denetim Hizmeti

Taşeron Denetim Hizmeti

Ticari hayatımızda alt işveren -asıl işveren ilişkilerinde yapılan işi veya hizmeti outsource etmek iş hayatımızın bir parçası olmaktadır. Bu çalışma sisteminde meydana gelecek problemlerin çözümünde taşeron denetimi en önemli yere sahiptir. Bu sistem de hem işveren tarafa hem de işi yapan tarafa yüksek değerler ve kazançlar sağlamaktadır.

Hakedişin içeriği, Alt firma ödemeleri, alt firma ücret bordrolarının ve SGK’ ya ilişkin belgeler, fatura içeriğini oluşturan kalemler, cari hesap hareketlerine konu olan diğer hareketler vs… denetlenerek raporlaması yapılır.


Bordrolama ve SGK Uygulama Eğitimleri

Bodrolama ve Sgk Uygulama Eğitimleri

Özlük işleri ve bordroya ilişkin mevzuat ve hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve personel özlük bilgilerini farklı durumlarda yorumlayarak; mevzuat hakkında bilgilerin yenilenmesini sağlamak. Personel ücret bordrosu kavramı ve 5510 sayılı yeni SGK yasaya göre devreden SGK matrahları hesaplamasında bilgisayar ve elle örnek bordro hesapları yapılarak katılımcılara uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Personel Özlük İşleri, Bordrolama ve SGK Uygulamaları eğitimleri hem bireysel katılımcılar için hem de kurumlar için tertiplenmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Kanuni Zorunluluklar ve Bordro Uygulamaları;


Lojistik Depo Hizmetleri

Pozitifgüç Lojistik  Hizmetleri

Müşterilerin tahsis ettikleri alanlarda sorunlarını, beklentilerini ve lojistik ihtiyaçlarını tespit ederek, gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır.

 


Forklift Kiralama Hizmetleri

Pozitifgüç Forklift Kiralama Hizmetleri

Pozitif Güç’ e forklift kiralama amacıyla ulaştığınızda, kiralamak istediğiniz forkliftin teknik özelliklerini bize bildirdiğiniz an itibariyle aksiyon alınmaya başlanır. Uygun forklifti birlikte tespit edeceğimiz ortak çalışmanın sonunda, kiralamaya karar verdiğiniz forklifti / forkliftleri size uygun fiyatlarla, yedek parça ve servis desteği sağlayarak, çözüm ortaklığını tesis ederiz.